x
HERITAGE TRAIL
Mlačev
Slovenia Heritage

Dolenjska in Bela krajina

Dolenjska pravimo mehki, z nizkim hribovjem vzvalovljeni pokrajini, ki se od vzhodnega konca ljubljanskega barja vleče proti jugovzhodu tja do hrvaške meje. No, skoraj tako, kajti Gorjanci so naravna meja med osrednjo Dolenjsko in Belo krajino, kjer se pokrajina spremeni ...

Slovenia Heritage

Priročnik PPD

Priročnik Po poteh dediščine je zasnovan s ciljem predstaviti izkušnje metodološkega pristopa pri oblikovanju turistične ponudbe v lokalnem okolju, ki temelji na vključevanju vsebin naravne in kulturne dediščine ter t.i. žive dediščine, torej načina vsakodnevnega življenja lokalnega prebivalstva.

Slovenia Heritage

Znanstveno raziskovalna dejavnost in publikacije

STUDIO MKA, d.o.o.
Marketing, konzultantstvo, analize

Področja strokovnega delovanja:

Krka

METODOLOGIJA PO POTEH DEDIŠČINE

Prvi korak v procesu priprave nosilne zmogljivosti okolja je, da se le-ta začne za vsako od lokacij, ki jo predvidevamo vključiti v ponudbo Po poteh dediščine. Po obisku oziroma uvodni delavnici eksperta za vrednotenje tega področja se izvede obdelava in vnos podatkov, skladno z navodili in na ta način začne proces participativnega načrtovanja v destinaciji oziroma v okviru ponudbe Po poteh dediščine.   Lokalno prebivalstvo je nujno potrebno  konzultirati v izvajanju procesa izbora lokacij oziroma območij kulturne in naravne dediščine, ki jih nameravamo vključiti v ponudbo produkta Po poteh dediščine. Pomembno je zagotoviti, da se lokalni vpliv in možnost odziva na obisk zaradi povečanega povpraševanja po produktu dediščinskega turizma vključi v proces razvoja turizma v lokalni skupnosti oziroma marketing turistične ponudbe lokalnega okolja.